English | فارسی  
long:        lat:
آموزش استفاده از پایگاه
شهرستان:
بخش:
دهستان:
راهنما
50 هزارم:
25 هزارم:
579عارضه بر اساس جستجوی تقسیمات کشوری و نام یافت شد
12
 نامآوانگارینوع عارضهاستان 
1آب بيدهĀbbideچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
2آب توتيĀbtutiچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
3آب چنگهĀbčangeكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
4آب مل شترĀb-e Mološtorچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
5ابراهيمEbrāhimامامزادهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
6ابراهيم آبادEbrāhimābādكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
7ابراهيم آبادEbrāhimābādدرهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
8ابوالفضلAbolfazlمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
9ابوالفضلAbolfazlمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
10ابوالفضلAbolfazlمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
11ابوالفضلAbolfazlمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
12ابوالفضلAbolfazlمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
13ابوالفضلAbolfazlمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
14ابوالفضلAbolfazlمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
15احمدآبادAhmadābādمحلهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
16اردرانچهArderānčeروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
17آستانهĀstāneروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
18استون كثيرAstun Kasirكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
19آستونيĀstuniكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
20اسحاقEshāqامامزادهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
21اسماعيلEsmā'ilكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
22اشكنهEškeneكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
23اشكنه بالاEškene-ye Bālāچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
24اشكنه پايينEškene Pā'inچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
25اشينهAšineروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
26اصحابAshābامامزادهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
27آقاشفيعĀqāšafi'كوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
28آلاسكهAlāskkeكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
29الرضاArrezāمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
30الزهراAzzahrāمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
31النبيAlnabiمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
32الهاديAlhādiمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
33امام حسنEmāmhasanمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
34امام حسينEmāmhoseynمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
35امام حسينEmāmhoseynمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
36امام حسينEmāmhoseynمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
37امام حسينEmāmhoseynمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
38امام حسينEmāmhoseynمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
39امام خمينيEmāmxomeyniمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
40امام زمانEmāmzamānمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
41امام زمانEmāmzamānمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
42امام علي النقيEmām Aliannaqiمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
43امام مهديEmāmmahdiمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
44انجيلهAnjileدرهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
45انگله چيAngalečiچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
46اولوييOwluyiكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
47آونجĀvanjروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
48اويسي كوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
49بابااحمدBābāahmadآرامگاه،مقبرهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
50بابااسماعيلBābāesmā'ilامامزادهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
51بابونهBābuneكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
52باداميBādāmiكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
53باداميBādāmiكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
54بادينBādinدرهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
55بارجيBārjiكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
56باغ وسبزهBāqosabzeكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
57باقرآبادBāqerābādروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
58بالاBālāمحلهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
59بايسونBāysonكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
60برزاوندBarzāvandدهستاناصفهان جزئیات/دریافت نظرات
61برزردBarezardكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
62بزنه اينBazne'inكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
63بزنه اينBazne'inچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
64بزنهنگBoznahangكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
65بطروقونBotroqunكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
66بطروقونBotroqunكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
67بغمBaqemروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
68بغمBaqemمسيلاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
69بل لاچهBallāčeكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
70بل لاچهBallāčeكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
71بلهرBolharروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
72بلوBaluدرهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
73بندآب چنگهBand-e Ābčangeكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
74بندآب چنگهBand-e Ābčangeكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
75بندآب كمBand-e Ābkamكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
76بندآلاسكهBand-e Ālāskeكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
77بندآلاسكهBand-e Ālāskeكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
78بنددربندBand-e Darbandكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
79بنددوقلون كوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
80بندسردهنBand-e Sardahanكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
81بندگرتش كوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
82بندگريBandegariكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
83بندگلانBand-e Golānدرهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
84بندگلانBand-e Golānچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
85بندلااشكBand-e Lāaškكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
86بنيادBonyādمحلهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
87بهرونيBahruniكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
88بوقهBuqeامامزادهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
89بوكنBukanكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
90بوكنBukanدرهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
91بي بي خديجهBibixadijeامامزادهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
92بيدBidچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
93بيداها مسيلاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
94بيدشكBideškروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
95بيدشكBideškدرهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
96بيدشكBideškدرهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
97پازنابPāzanābكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
98پازنابPāzanābكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
99پازنابPāzanābمسيلاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
100پازنابPāzanābمسيلاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
101پاكوPākuمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
102پاويشهPāvišeچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
103پروينParvinكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
104پروينParvinكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
105پشت قلعهPoštqal'eكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
106پل چيPalčiكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
107پلاسچهPalāsčeكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
108پلكيPalkiكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
109پلنگPalangكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
110پناردPanārdروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
111پنبيPanbiكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
112پنجPanjروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
113پوزو كوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
114پوزو درهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
115پيناوندPināvandروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
116پيناوندPināvandكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
117پيناوندPināvandكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
118تالوTāluچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
119تخت سرخTaxt-e Sorxكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
120تخته گوندهTaxte Gavandeكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
121تختي اصفهانيTaxti Esfahāniكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
122تختي چالTaxtičālكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
123تختي زعميرTaxtiza'mirكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
124تختي زعميرTaxtiza'mirچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
125تختي قلائيTaxtiqalā'iكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
126تختي لالوكTaxtilālukكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
127تريچهTeričeمسيلاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
128تقل لاروTaqallāruكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
129تل سنگابهTal-e Sangābeكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
130تل سياهTal-e Siyāhكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
131تل ميرمايه كوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
132توپچهTupčeكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
133توتكانTutekānروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
134تورانTurānروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
135تورانTurānمسيلاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
136توكهTokeكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
137جامعJāme'مسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
138جامعJāme'مسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
139جامعJāme'مسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
140جامعJāme'مسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
141جامعJāme'مسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
142جامعJāme'مسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
143جامعJāme'مسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
144جامعJāme'مسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
145جامعJāme'مسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
146جامع المهديJāme'-e Almahdiمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
147جبه سياهJobesiyāhكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
148جعفرآبادJa'farābādروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
149جنبهJonbeروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
150جوادالائمهJavādola'emmeمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
151جوجيJujiچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
152چاله اكبريČāleakbariچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
153چاله شيرين آبČāle-ye Širinābچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
154چاله عباسيČāle'abbāsiچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
155چاله گزيČālegaziچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
156چاماسهČāmāseكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
157چاماسهČāmāseكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
158چاه بادامČāh Bādāmكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
159چاه تلگستانČāh-e Talegestānكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
160چاه تلگستانČāh-e Talegestānكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
161چاه رباطČāhrobātمسيلاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
162چاه سرخČāhsorxكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
163چاه سفيدČāhsefidچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
164چاه سنگونČāhsangunكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
165چاه سنگونČāhsangunكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
166چاه شورČāhšurدرهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
167چاه شيرهČāhšireدرهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
168چاه قلهČāhqolleكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
169چاه ورزگهČāhvarzegeمسيلاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
170چاه ويچلČāh-e Vičalكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
171چاه ويچلČāh-e Vičalكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
172چاه ويچلČāh-e Vičalكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
173چاهريسهČāhriseروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
174چرخČarxكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
175چره چرهČerečereكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
176چزيČazziكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
177چشمه سنجدČešmesenjedقناتاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
178چقارČoqārكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
179چكارهČekāreكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
180چكاره سفيدČekāre-ye Sefidكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
181چمبه سرخهČombesorxeكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
182چنگرزهČangarzeكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
183چنگيČangiكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
184چنه ايČene'iكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
185چهارده معصومČāhārdama'sumمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
186چولوČuluدرهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
187چولوČuluدرهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
188چولي كوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
189چولي كوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
190چووستان چشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
191حاج ابوطالبHājabutālebكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
192حجتHojjatمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
193حسن آبادHasanābādروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
194حسن آبادHasanābādروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
195حسن آبادHasanābādمسيلاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
196حسين آبادHoseynābādمسيلاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
197حسين خانHoseynxānمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
198حضرت ابوالفضلHazrat-e Abolfazlمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
199حيدرآبادHeydarābādروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
200حيدرآبادHeydarābādروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
201حيدرابن موسي ابن جعفر...Heydarebn-e Mامامزادهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
202خارنفس كوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
203خاروXāruكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
204خاروXāruكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
205خاصه تراشXāsetarāšكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
206خاكنيXākaniكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
207خال سفيدXālsefidكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
208خرسXersكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
209خروسXorusكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
210خروسهXoruseكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
211خطخطيXatxatiكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
212خورنفسXornafasكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
213خوش آبادXošābādروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
214خونهXuneكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
215خونه كلاغXunekalāqچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
216خيرآبادXeyrābādروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
217دامنه كوه پلكيDāmane Kuhpalkiچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
218داورانDāvarānروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
219دربندلاگورDarband-e Lāgurكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
220دربندي كوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
221درخت گردوDeraxtgerduكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
222درخت مستان درهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
223درسفيدDarsefidدرهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
224دره باغDarrebāqكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
225درويزDorovizكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
226دزدچهDozdčeچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
227دستجردDastjerdروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
228دستجردDastjerdمسيلاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
229دستجردDastjerdمسيلاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
230دستجردDastjerdمسيلاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
231دستجردDastjerdمسيلاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
232دل پهنهDelpahneدرهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
233دلوDaloكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
234ده گرديانDehgerdiyānروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
235دهنه آفتاب رودومه...Dahane-ye Āftدرهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
236دهنه جبلDahane-ye Jabalدرهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
237دهنه دورانDahane-ye Dowrānدرهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
238دهنه سرDahane-ye Sorدرهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
239دهنه قيطوريDahane-ye Qeyturiمسيلاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
240دهنه قيطوريDahane-ye Qeyturiمسيلاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
241دهنه كبكيDahane-ye Kabkiدرهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
242دهنه كعبونDahane-ye Ka'bunدرهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
243دهنه لاگلDahane-ye Lāgolدرهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
244دهنه مسلميDahane-ye Moslemiدرهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
245دوبرادرانDobarādarānكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
246دورانDurānمسيلاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
247دورانDurānمسيلاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
248دوريه چنDoryečenكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
249دوريه چنDoryečenكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
250دوريه چنDoryečenكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
251دوريه چنDoryečenكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
252دوزخDuzaxكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
253دوستينDustinدرهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
254دوشاخDošāxكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
255دوشاخDošāxكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
256دوشاخيDošāxiكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
257دوكDukكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
258دولت آبادDowlatābādروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
259ديده بانDidebānكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
260ديده بانDidebānكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
261ديزلوDizluروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
262ديزهDizeكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
263ديزيچهDizičeروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
264ديزيچهDizičeكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
265ديشهDišeكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
266رامشRāmešكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
267راهدارخانه ظفرقند ايستگاه خد...اصفهان جزئیات/دریافت نظرات
268رحمت آبادRahmatābādروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
269رزوRezoكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
270رومندهRumandeكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
271زائينZā'inروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
272زبرگونZebargunكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
273زردZardكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
274زردZardكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
275زرداربنديZard-e Arbandiكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
276زرددنگهZarddangeكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
277زرددنگهZarddangeكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
278زردسرهنگ چهZard-e Sarhangčeكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
279زردكوهZardkuhكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
280زردگنبدعطا كوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
281زردمعدنZardma'danكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
282زردمعدنZardma'danكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
283زردنيZardaniكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
284زردهZardeكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
285زردهZardeكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
286زردهZardeكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
287زرده ونين داره كوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
288زردي چاهZardičāhكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
289زرشك كوهZereškkuhكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
290زرشكيZereškiدرهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
291زرشكينZereškinچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
292زرنگردZarangardچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
293زرنگردZarangardچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
294زرين كوهZarrinkuhكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
295زرين كوهZarrinkuhمسيلاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
296زعميرZa'mirكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
297زنديلZendilدرهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
298زيارتگاهZiyāratgāhروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
299زيرآبZirābكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
300زيرآبZirābكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
301زيلي گو چشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
302سادات بني فاطمه...Sādāt-e Banifمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
303سرابهSarābeروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
304سرالدينSerreddinامامزادهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
305سرخهSorxeكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
306سرهنگ چهSarhangčeروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
307سري جهنSerijahanروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
308سفيدSefidكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
309سفيدSefidكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
310سفيدSefidكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
311سفيدSefidكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
312سفيدSefidكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
313سقف سفيدSaqfsefidكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
314سلمانSalmānمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
315سليمان آبادSoleymānābādروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
316سن آبادSanābādروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
317سنگ برSangborكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
318سه كوههSekuheكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
319سهرويهSohruyeروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
320سورهSureچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
321سوكهSukeكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
322سولهSuleچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
323سياهSiyāhكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
324سياه بغمSiyāhbaqemكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
325سياه كوهSiyāhkuhكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
326سيدالشهداSeyyedoššohadāمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
327سيدحبيبSeyyedhabibامامزادهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
328سيددارامحمدحسين...Seyyeddārā Moامامزادهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
329سيدعليSeyyed'aliامامزادهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
330سيدعليSeyyed'aliامامزادهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
331شاه سلطان حسينŠāhsoltān Hoseynامامزادهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
332شاه شونهŠāhšuneكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
333شاه نرگاهŠāhnergāhامامزادهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
334شاه نشينŠāhnešinكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
335شاهبداغŠāhbodāqمسيلاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
336شاهچراغŠāhčerāqامامزادهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
337شاهزاده سلطان سيدعلي...̌šāhzāde Soltامامزادهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
338شرع كوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
339شكارŠekārكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
340شمس آبادŠamsābādروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
341شهرياريŠahriyāriكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
342شهرياريŠahriyāriكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
343شهرياريŠahriyāriكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
344شهرياريŠahriyāriكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
345شهرياريŠahriyāriكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
346شهرياريŠahriyāriكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
347شورآبŠurābچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
348شورابهŠurābeچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
349شوشŠušكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
350شيرŠirكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
351شيرازانŠirāzānروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
352شيرخانيŠirxāniكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
353شيرعليŠir'aliمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
354شيره كوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
355صاحب الزمانSāhebazzamānمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
356صاحب الزمانSāhebazzamānمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
357صاحب الزمانSāhebazzamānمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
358صاحب الزمانSāhebazzamānمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
359صاحب الزمانSāhebazzamānمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
360صاحب الزمانSāhebazzamānمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
361صاحب الزمانSāhebazzamānمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
362صادق اودول كوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
363صالحيSālehiچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
364صالحينSālehinكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
365صالحينSālehinكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
366صفهSoffeكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
367صفهSoffeكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
368صيادانSayyādānكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
369طالقانTāleqānروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
370ظفرقندZafarqandروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
371ظهيرZahirكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
372عارضĀrezدرهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
373عباس آبادپغري...Abbāsābād-e Pروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
374عرصهArseكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
375عرصهArseكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
376علي آبادAliābādروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
377علي آبادAliābādروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
378علي ابن ابيطالب...Aliyebn-e Abiمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
379علي حسينيAlihoseyniكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
380علي ميرزاAlimirzāكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
381علياOlyāدهستاناصفهان جزئیات/دریافت نظرات
382عمر كوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
383غاروزوانQārvozvānكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
384فرانFarānروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
385فرانFarānكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
386فسخودFasaxodروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
387قادرآبادQāderābādمسيلاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
388قائميهQā'emiyeمسجداصفهان جزئیات/دریافت نظرات
389قلاقوچي كوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
390قلعهQal'eجاذبه گردشگرياصفهان جزئیات/دریافت نظرات
391قلعه تپهQal'etappeمسيلاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
392قلعه كهنهQal'ekohneجاذبه گردشگرياصفهان جزئیات/دریافت نظرات
393قلعه ميشابQal'e-ye Mišābجاذبه گردشگرياصفهان جزئیات/دریافت نظرات
394قلعه نرگهQal'e-ye Nergeجاذبه گردشگرياصفهان جزئیات/دریافت نظرات
395قهسارهQahsāreروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
396قوچوميشQučomišكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
397كاشانكKāšānakروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
398كپه سرخKoppesorxكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
399كپه سفيدKoppesefidكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
400كچوKačuدهستاناصفهان جزئیات/دریافت نظرات
401كچوسنگKačusangروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
402كچومثقالKačumesqālروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
403كچيKačiروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
404كرداسKardāsمسيلاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
405كرهKareكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
406كساهنKesāhanچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
407كسوجKasujروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
408كعبونKa'bunكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
409كفتارKaftārكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
410كلنگيKolangiكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
411كله درهKoladarreچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
412كله سياهKalesiyāhكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
413كله سياهKalesiyāhكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
414كله گويچه كوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
415كمشچهKomšečeروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
416كنجه ورKonjevarدرهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
417كهنگKahangروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
418كوه سفيدKuhsefidمسيلاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
419كي نيKineyكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
420گارسنهGārsenaقناتاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
421گارسنهGārsenaچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
422گچ كليGačkoliكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
423گدارخاكيGodārxākiكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
424گرتش كوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
425گردلوGerdluكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
426گردنه سونهGardane-ye Suneكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
427گرگGorgكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
428گرمسيرGarmsirدهستاناصفهان جزئیات/دریافت نظرات
429گرهGereكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
430گرهGereكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
431گزستانGazestānروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
432گزلاGazlāدرهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
433گزلاGazlāمسيلاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
434گزلابالاGazlā-e Bālāروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
435گزلاپايينGazlā-e Pāyinروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
436گزيچهGazičeكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
437گل انجيرGolanjirروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
438گل سفيدGelsefidچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
439گل گونGel-e Gavanكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
440گل ملGolmelروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
441گل ملGolmelكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
442گلچيGolčiچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
443گلكGolakچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
444گنبدGonbadكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
445گندابGandābچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
446گندم كوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
447گوبنGobonكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
448گورتركGuretorkكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
449گورسمبهGursombeكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
450گونهGavanaچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
451گونيانGunyānروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
452لابندرLābandarكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
453لاپلنگLāpalangكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
454لاپيازLāpiyāzكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
455لاچه گردوئينLāče Gerdu'inكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
456لاخارLāxārكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
457لاخالLāxālكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
458لاخراLāxarāكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
459لاخرانLāxarānكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
460لاخرچهLāxarčeكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
461لاخرونLāxarunكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
462لادزدLādozdكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
463لادينارLādinārكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
464لاره درهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
465لارونLārunكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
466لازرشكيLāzereškiكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
467لازرشكيLāzereškiچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
468لازرقوLāzerquكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
469لاسخودLāsaxodقناتاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
470لاسردآبLāsardābدرهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
471لاسفيدLāsefidكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
472لاسفيدLāsefidكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
473لاسفيدLāsefidكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
474لاسفيدLāsefidكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
475لاسياهLāsiyāhكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
476لاسيبLāsibروستا، آبادیاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
477لاشرعLāšar'كوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
478لاظلماتLāzolamātكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
479لافرحLāfarahكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
480لافرخهLāfaraxaچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
481لاكندهLākandeكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
482لاكوههLākuheدرهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
483لاگرمسيرLāgarmsirچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
484لاگنجهLāganjeكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
485لامارLāmārكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
486لامارLāmārكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
487لامارچيLāmārčiكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
488لامحمودLāmahmudدرهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
489لاي رزLāyrezكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
490لاي گزينLāygazinكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
491لاي لوقينLāyluqinكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
492لاي لوقينLāyluqinدرهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
493لاي لوقينLāyluqinچشمهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
494لاي ورگونLāyvargunدرهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
495لجاري كوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
496لخرLaxarكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
497لمومرLamumarكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
498لوپشتهLupošteدرهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
499لوكوليLokowliكوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
500لولو كوهاصفهان جزئیات/دریافت نظرات
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نقشه برداری کشور می باشد
طراحی و توسعه نرم‌افزار توسط دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات